Protetyka

Augustyn stomatologia i medycyna | Krapkowice

Protetyka

WSKAZANIA

Nieodbudowany brak zęba powoduje szereg wczesnych jak i późnych problemów z narządem żucia takich jak:

 • zanik kości
 • trudności w rozgryzaniu pokarmów
 • choroby stawów skroniowo- żuchwowych
 • przesuwanie się i przechylanie zębów sąsiednich z pogorszeniem ich stabilizacji w kości
 • choroby dziąseł i przyzębia
 • pogorszenie wymowy
 • zmiany rysów twarzy oraz pogorszenie estetyki uzębienia.

LECZENIE

W gabinetach AUGUSTYN STOMATOLOGIA I MEDYCYNA do każdego Pacjenta podchodzimy indywidualnie, starając się dobrać dla niego najlepsze rozwiązanie zarówno estetyczne jak i funkcjonalne. Wykonujemy overlay’e kompozytowe, korony, mosty, licówki porcelanowe, wkłady koronowo – korzeniowe, protezy w oparciu o klamry lub elementy precyzyjne oraz rekonstrukcje zwarcia w oparciu o deprogramację w przypadku rozległych starć zębów.

W większych pracach protetycznych możemy zaproponować Państwu w zależności od warunków uzębienia kilka wariantów leczenia, bazując na pracach łączonych. Przystąpienie do leczenia protetycznego poprzedzone jest konsultacją z lekarzem w celu ustalenia indywidualnego dla pacjenta planu leczenia.

WKŁADY KORONOWO – KORZENIOWE

Jest to rodzaj ćwieka z włókna szklanego, który osadza się w odpowiednio przygotowanym wcześniej kanale korzeniowym.
Wymaga to wcześniejszego przeprowadzenia leczenia kanałowego tj. opracowania i wypełnienia kanału korzeniowego, a następnie częściowe usunięcie wypełnienia kanałowego i zacementowania adhezyjnego wkładu koronowo – korzeniowego

Wkłady koronowo – korzeniowe dzielą się na dwie części: kanałową (korzeniową) i koronową. Pierwsza stanowi „zakotwiczenie” w kanale, druga wystaje do jamy ustnej i jest podbudową dla korony protetycznej imitującej utraconą koronę własną zęba.


KORONY

Korona protetyczna odbudowuje zniszczoną przez próchnicę lub uraz koronę zęba.

Aby wykonać koronę protetyczną należy odpowiednio oszlifować ząb, aby stworzyć filar pod koronę. Jeżeli ząb jest zniszczony w znacznym stopniu będzie wymagane wykonanie wkładu koronowo – korzeniowego, aby można było stworzyć filar pod koronę protetyczną. Korona jest cementowana na stałe.

Materiał, z którego pracownia wykonuje korony protetyczne:

Kompozyt techniczny wzmacniany grafenem – materiał podobny do tego z którego wykonywane są wypełnienia, jednak o lepszych parametrach technicznych, w kolorze zęba, starzenie się materiału zaczyna się po około 7-8 latach, przy czym zęby własne również się starzeją.

Porcelana na cerkonie – na całym przekroju w kolorze zęba, najbardziej estetyczne i wytrzymałe rozwiązanie, nie stanowi przeszkody przy badaniu rezonansem magnetycznym, pozwala na zmniejszenie ilości szlifowanych tkanek zęba, zachowuje estetykę przez 15-20 lat.

Porcelana na stali – z zewnątrz porcelana w kolorze zęba, na stalowej podbudowie wewnątrz dla wytrzymałości mechanicznej, zapewnia wysoką estetykę porcelany przez wiele lat, jednak po latach mogą powstawać metaliczne poświaty przy dziąsłach, lub metaliczne punkty starcia. Sprawdza się jako ekonomiczna wersja koron i mostów dla zębów bocznych, raczej niezalecane dla zębów przednich w strefie estetycznej.


MOSTY

Są uzupełnieniami protetycznymi, które odbudowują brak jednego lub większej ilości zębów.

O możliwości ich zastosowania decyduje stan zachowanych zębów, ich rozmieszczenie i ustawienie  względem miejsca, z którego usunięto ząb (czyli luki) oraz siła osadzenia ich w kości.

Założenie mostu jest możliwe gdy przed i za luką znajdują się zęby mocno osadzone w kości. Najprostszy most odbudowujący jeden ząb składa się z dwóch koron protetycznych oraz połączonego z nimi zęba sztucznego, czyli przęsła.

W celu wykonania mostu należy zęby przeznaczone do pokrycia koronami odpowiednio oszlifować. Taki zabieg jest nieodwracalny.

Mosty wykonuje z dwóch rodzajów materiału: porcelany na stali lub porcelany na cerkonie. Wytrzymałość mechaniczną mostu zapewnia rdzeń wykonany ze stali lub cerkonu. Natomiast część zewnętrzną, zapewniającą maksymalną estetykę zapewnia porcelana.

Mosty są uzupełnieniami stałymi, które do zębów własnych pacjenta przymocowuje się za pomocą cementu dentystycznego.

Zawsze gdy to możliwe zalecane jest uzupełnienie brakujących zębów implantami, dopiero gdy jest to z jakichś powodów niemożliwe bądź nieakceptowane przez pacjenta, jako możliwość drugiego wyboru proponowane są mosty protetyczne.


LICÓWKI

Jest to stałe uzupełnienie protetyczne stosowane w stomatologii estetycznej.

Licówki mają zastosowanie głównie wówczas, gdy  zewnętrzne  powierzchnie zębów są przebarwione w sposób nie pozwalający na ich wybielenie, są uszkodzone lub zęby posiadają wady rozwojowe czy nieprawidłowy kształt.

Licówki są korzystniejszą alternatywą do koron protetycznych, ze względu na niewielki stopień utraty tkanek twardych zęba przeprowadzany w wyniku szlifowania zębów.

Korona protetyczna wymaga preparacji całego zęba dookoła, natomiast w przypadku cieniutkiej licówki lekarz dentysta  zeszlifowuje  tylko niewielką warstwę szkliwa z powierzchni wargowej o grubości około 0,3-0,5mm.

Wskazania do zastosowania licówek:

 • przebarwienia zębów trudne do wybielenia np.: tetracyklinowe, po leczeniu kanałowym
 • niedorozwój szkliwa i zębiny
 • niekosmetyczne wypełnienia zębów
 • złamane  kąty zębów siecznych
 • diastemy, tremy między zębami
 • starcia patologiczne

Licówki wykonuje się wyłącznie z materiałów estetycznych – porcelany lub kompozytów protetycznych.  Przykleja się je do zęba specjalnymi cementami adhezyjnymi.
Zakładanie kilku licówek wymaga zaprojektowania uśmiechu przez wax up i mock up, czyli formę przymiarki kształtu pracy ostatecznej z materiału próbnego.


ONLAY/OVERLAY (Nakład)

ONLAY/OVERLAY to sposoby odbudowy zębów mocno zniszczonych próchnicą, złamanych lub po leczeniu kanałowym pozwalające na trwałą, szczelną, estetyczną oraz funkcjonalną rekonstrukcję zębów o znacznej, a nawet skrajnej destrukcji.

W przypadku zębów, w których po usunięciu próchnicy pozostają ścianki cieńsze niż 2 mm lub guzki zostały zniszczone próchnicą, w zębach po leczeniu kanałowym, gdzie ryzyko złamania i pęknięcia znacząco wzrasta zalecana jest odbudowa overlay’em, który daje w takim wypadku lepszą szczelność, wytrzymałość i estetykę, a jednocześnie zachowuje więcej tkanek twardych zęba niż przy szlifowaniu pod koronę protetyczną.

Cementowanie adhezyjne materiałem kompozytowym światłoutwardzanym, po uprzednim wypiaskowaniu zęba piaskarką mikroabrazyjną daje silne utrzymanie nawet na zupełnie płaskiej powierzchni zęba.


RUCHOME (WYJMOWANE) UZUPEŁNIENIA PROTETYCZNE

 • Protezy szkieletowe
 • Protezy szkieletowe na zasuwach
 • Protezy akrylowe częściowe i całkowite

SZYNY RELAKSACYJNE

Bruksizm, zgrzytanie zębami, ścieranie zębów to coraz bardziej powszechne problemy. Szyny relaksacyjne to sposób działanie objawowego, zapobiegające dalszemu ścieraniu zębów i rozluźniające mięśnie.


REKONSTRUKCJE ZWARCIA Z DEPROGRAMATOREM KOISA

Gdy starcia zębów wymagają odbudowy wykonuje się rekonstrukcję zwarcia opartą o deprogramację. Wprowadzany jest plan leczenia mający na celu ustalenie nowego sposobu zagryzania w tzw. centralnej relacji. Zresetowanie pamięci mięśniowej.

Takie leczenie wymaga rozbudowanego planu leczenia, zaprojektowania uśmiechu w strefie estetycznej, nowej wysokości zwarcia i sposobu zagryzania w centralnej relacji. W zależności od tego jak duże jest starcie zębów wykonuje się to odbudowując zęby materiałem kompozytowym światłoutwardzanym bez szlifowania zębów lub przy większych starciach za pomocą overlay’ów, licówek lub koron protetycznych.

Takie leczenie zazwyczaj wymaga etapów przejściowych jednak zakończone leczenie może dać pacjentowi zupełnie nowy wizerunek.
O szczegółach powie więcej lekarz stomatolog.